Produkter

Skrivarrengöring

En ren skrivare gör bättre utskrifter och får mindre papperstrassel. Vidamic Prinova har rengöringsprodukter för alla typer av skrivare. Här visar vi en del av vårt sortiment.

Läs mer

Bläck och Toner

Vidamic Prinovas bläck- och laserkassetter håller högsta kvalitet. De har lång hållbarhet, hög svärtningsgrad och fungerar till sista droppen.

Läs mer

Säkerhet

Vidamic Prinova har produkter som säkrar dina dyrbara inventarier. Vi kan också hjälpa dig med säker dokumentförstöring.

Läs mer

Partikelfilter

Dålig luft på arbetsplatsen är en vanlig orsak till den fruktade luftvägssjukdomen KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom. Vidamic Prinova har filter som fångar upp de farliga partiklarna i luften.

Läs mer

Stämplar

Vidamic Prinova marknadsför och säljer högprestandastämplar under varumärket UniQoff.

Samtliga stämplar har utbytbara stämpeldynor och är påfyllningsbara. Håller för minst en halv miljon avtryck utan att ändra form. Textplattan återinfärgas "automatiskt" och varje avtryck håller samma höga kvalitet.  Helt kladdfri. Finns i standard- eller kundanpassat utförande. Här visar vi ett urval av våra stämplar.

Läs mer

Rengöring för kortläsare

Vidamic Prinova har specialtillverkade rengöringskort för elektroniska kortläsare som är väldigt känsliga för damm och smuts. Även smutsiga och slitna kort påverkar kortläsaren negativt vilket leder till att terminalen får svårt att läsa av konto-, bankomat- och passerkort. Något som kan vara nog så irriterande.

Läs mer

Kabelsanering

Trassliga sladdar under skrivbordet är både ohygieniskt och stressande. Det gör det också svårt att veta vilken sladd som leder vart. Vidamic Prinova kan råda bort på dina släddhärvor.

Läs mer